חברות ביצוע

תכנון ביצוע עבודות שלד

לימוד יסודי של הפרויקט גיבוש קונספט לפתרון ושיטות ביצוע שלד הבניין לכל שלבי הביצוע. התאמה ותכנון מערכת תבניות וציוד היקפי הנכון לפתרון המגובש הכולל לו"ז יציקות. כל אלה תוך ראיית כלכליות הפתרון.

 

הגשת חשבונות

ביכולתנו להכין כתב כמויות מסודר ומנומק לצורך הגשת חשבונות חלקיים וסופיים. מטרתנו היא לגרום לשלב הגשת החשבון לעבור בצורה נעימה וחלקה. הכנת סקיצות לכל סעיף בחישוב הכמויות.

בקרה תקציבית

ביצוע בקרה תקציבית על סעיפי התקציב שנבנה לאחר חתימת ההסכם מול היזם.

ביצוע דו"חות הנהלה חודשיים.

בניית תקציב - הצעה למכרז

בניית כתב כמויות מדויק, מפורט ואיכותי. כתב הכמויות נבנה על בסיס תכניות ממוחשבות ומקנה לקבלן תמונת מצב מהימנה לגבי כמויות חומרי הגלם והעבודה הנדרשים בפרויקט טרם הגשת הצעת המחיר למכרז. חישוב הכמויות מבוסס על ידע הנדסי וניסיון רב שנים בתחום הביצוע.