חברות יזמיות - ביצוע עצמי

בקרה תקציבית

ביצוע בקרה תקציבית על סעיפי התקציב שנבנה לאורך חיי הפרויקט. אפשרות הקמת תקציב בתוכנות החברה (פריוריטי, זיו וכו').

ביצוע דו"חות הנהלה חודשיים.

בניית תקציב פרויקט

חישוב כמויות ובניית כתב כמויות מדויק, מפורט ואיכותי. חישוב כמויות זה משמש בסיס לבניית התקציב. סעיפי התקציב מחולקים לרכז ועבודה. מבנה התקציב הינו דינמי וניתן להתאמה לפי דרישות הלקוח. תקציב זה מהווה GUIDE למשא ומתן מול קבלני המשנה.

בנית תקציב - גרמושקה

בניית תקציב המבוסס על תכניות להיתר (גרמושקה). התקציב מבוסס על חישוב כמויות מפורט ומדויק. מידע תכנוני חסר (בעיקר פרקי קונסטרוקציה) יושלם על פי הנחות המבוססות על מיטב ניסיוננו בתחומי הביצוע והיזמות.

היתרון המשמעותי בתקציב משלב הגרמושקה:

כניסה בשלב מוקדם ובניית תקציב איכותי ומפורט המהווה BASELINE.התקציב מהווה ליזם GUIDE לתאום התכנון מול היועצים השונים.הדו"ח הינו דינמי ומאפשר יכולת ביצוע שינויים ON SPOT וקבלת עדכון תקציב.קיצור זמני עבודה על התקציב בשלב המכרז.