September 20, 2016

  

תיאור מצב: בניין של 5 קומות, תל אביב, עבודות בסיסיות ורגילות, חוברת מכרז של 500 עמודים!!

איך לעזאזל אמור הקבלן להצליח להגיש את הצעתו בזמן, וגם אם הגיש, איך מצופה ממנו (או שלא) לקרוא את הדברים בין השורות של הדפים העמוסים?

בהמשך למאמר הקודם על מגדל בבל, בו נאמר על ה...

היום כאשר אנו מנסים להמשיל חוסר בשפה משותפת המוביל לתהליך מסורבל, אנו מזכירים את מגדל בבל. מספר רב של אנשים אשר דברו שפות שונות לא הצליחו להשלים את הפרויקט –(בנו מגדל שבתום התהליך קרס מרגע שאין שפה משותפת – חסל סדר הפרויקט המשותף).

איך זה מתקשר לנו לשלב תאום התכנון? למה...

   בואו ננסה למדוד הכי מהר ומדויק  שניתן את שטח הפיתוח שבתמונה

 

 

 

תפקיד הכמאי החל אי שם לפני הרבה מאוד שנים. בתקופה בה הכלים "הטכנולוגיים" שעמדו לרשות הכמאי היו תכניות משורטטות ביד וכלי מדידה בעזרתם מדד את מה שנדרש לצורך הכנת כתב הכמויות.

משום מה, עד ימינו אנו, שיטה...

April 4, 2016

 

 

משפט שגור בפי חלק בלתי מבוטל של חברות יזמיות, בין אם פרטיות ובין אם ציבוריות וממשלתיות.

בצער רב ניתן לומר שההסתתרות מאחורי הסכמים פאושלים – "הכל כלול", לכאורה מטיבה עם היזם במועד החתימה ומציבה אותו בעמדת כוח מול חברת הביצוע, אך זו, עלולה לחזור כ"בומרנג" במהלך הפרויקט...

Please reload

  • Facebook Basic Square