January 11, 2016

בפגישה שהתקיימה לאחרונה עם בעל חברת ניהול, תאום ופיקוח פרויקטים שמענו את המשפט הבא: "טיב כתב הכמויות הוא בהתאם לרמת ההשקעה שמשקיעים בו..." וזו אמירה נכונה ב 100%.

כמובן שישנם גורמים נוספים המשפיעים על כך, לשם הדוגמה: טיב ומוכנות התכניות והמפרטים של המתכננים והיועצים השו...

December 30, 2015

ענף הבנייה של שנת 2015 במדינת ישראל, הוא כמו רפטינג בנהר שוצף, מלהיב, מאתגר, מסוכן ולא משאיר אף אחד יבש. את חשיבות חגורת ההצלה בעת רפטינג מיותר לציין, ואם לפרק לרגע את המטאפורה, מה אם כן היא חגורת ההצלה בפרויקט בנייה? האם יש כזו?

 

יש שיאמרו, תלוי את מי שואלים... ואכן הא...

Please reload

  • Facebook Basic Square