February 8, 2016

 

למידה ואיסוף נתונים:

 

תחילתו של כתב הכמויות הוא בלמידת הפרויקט, למידת התכניות, קריאת מפרטי היועצים והמתכננים והרכבת חלקי הפאזל לקבלת התמונה המלאה.

לצורך דוגמא אתמקד בחישוב הכמויות של פרק עבודות העפר, הכולל בין היתר את סעיפי החפירה, המילוי החוזר, ההידוק, הדיפון וכיו"ב.

לצ...

 

לוזון בצרות: 5 פרויקטים של א. דורי בסכנת ביטול

 

גינדי החזקות העדיפה לשלם לא. דורי 30 מיליון שקל ולא לעבוד איתה כקבלן מבצע בפרויקטים בת”א וברמת השרון. ל"כלכליסט" נודע כי גם קבוצת חג'ג' מנסה להשתחרר מההתקשרות עם החברה בשלושה פרויקטים בת"א

 

אביב גוטר

02.02.16, 08:02

8 תגובות

...

Please reload

  • Facebook Basic Square