April 4, 2016

 

 

משפט שגור בפי חלק בלתי מבוטל של חברות יזמיות, בין אם פרטיות ובין אם ציבוריות וממשלתיות.

בצער רב ניתן לומר שההסתתרות מאחורי הסכמים פאושלים – "הכל כלול", לכאורה מטיבה עם היזם במועד החתימה ומציבה אותו בעמדת כוח מול חברת הביצוע, אך זו, עלולה לחזור כ"בומרנג" במהלך הפרויקט...

Please reload

  • Facebook Basic Square