היום כאשר אנו מנסים להמשיל חוסר בשפה משותפת המוביל לתהליך מסורבל, אנו מזכירים את מגדל בבל. מספר רב של אנשים אשר דברו שפות שונות לא הצליחו להשלים את הפרויקט –(בנו מגדל שבתום התהליך קרס מרגע שאין שפה משותפת – חסל סדר הפרויקט המשותף).

איך זה מתקשר לנו לשלב תאום התכנון? למה...

Please reload

  • Facebook Basic Square