September 20, 2016

  

תיאור מצב: בניין של 5 קומות, תל אביב, עבודות בסיסיות ורגילות, חוברת מכרז של 500 עמודים!!

איך לעזאזל אמור הקבלן להצליח להגיש את הצעתו בזמן, וגם אם הגיש, איך מצופה ממנו (או שלא) לקרוא את הדברים בין השורות של הדפים העמוסים?

בהמשך למאמר הקודם על מגדל בבל, בו נאמר על ה...

Please reload

  • Facebook Basic Square