בדומה לפרקי השלד, המידע הדרוש לכמאי להבנה מלאה של פרקי הגמר, מטייל בין מפרטיהם של תריסר או שניים יועצים. תריסר יועצים עם תריסר מפרטים, ועם זאת המידע מיוצג בתכניות באופן חלקי בלבד, ולא לכל פעילות יש מפרט יועץ.

 

ריכוז התכניות וסימון

תהליך הסימון אותו מבצע הכמאי מתבצע גם...

February 8, 2016

 

למידה ואיסוף נתונים:

 

תחילתו של כתב הכמויות הוא בלמידת הפרויקט, למידת התכניות, קריאת מפרטי היועצים והמתכננים והרכבת חלקי הפאזל לקבלת התמונה המלאה.

לצורך דוגמא אתמקד בחישוב הכמויות של פרק עבודות העפר, הכולל בין היתר את סעיפי החפירה, המילוי החוזר, ההידוק, הדיפון וכיו"ב.

לצ...

January 11, 2016

בפגישה שהתקיימה לאחרונה עם בעל חברת ניהול, תאום ופיקוח פרויקטים שמענו את המשפט הבא: "טיב כתב הכמויות הוא בהתאם לרמת ההשקעה שמשקיעים בו..." וזו אמירה נכונה ב 100%.

כמובן שישנם גורמים נוספים המשפיעים על כך, לשם הדוגמה: טיב ומוכנות התכניות והמפרטים של המתכננים והיועצים השו...

Please reload

  • Facebook Basic Square