בין הפרויקטים הבולטים 

בין הפרויקטים הבולטים

מגורים רוויה
משרדים
מרכזים לוגיסטיים
מלונאות
מרפאות ובתי חולים
מוסדות חינוך
חניונים
מגורים - דירות/וילות
ציבורי
מסחרי