חברות יזמיות

מצגת סקיצות
מטריצות
תקציב

תהליך בניית המוצר מורכב מהשלבים הבאים:

  1. איסוף חומרי תכנון - קבלת כלל חומרי התכנון מהלקוח (תכניות, רשימות, דו"חות, הדמיות וכו').

  2. לימוד הפרויקט - מנהל הפרויקט מטעם מידבד לומד את הפרויקט על בוריו על בסיס חומרי התכנון שקיבל. 

  3. בניית שלד כתב הכמויות - לאחר לימוד הפרויקט מתפנה מנהל הפרויקט לבנות את שלד כתב הכמויות המורכב מהמבנים השונים. בכל מבנה ישנה התייחסות לפרקי הבנייה הרלוונטיים אליו. כל פרק בניה מחולק לתת פרקים וכל תת פרק מחולק לסעיפים אשר הם הרזולוציה הגבוהה ביותר (ראה PDF תקציב). סעיפים אלה הינם הבסיס ליציאה לחישוב הכמויות. במידה ויחסרו חומרי תכנון, יבנה מנהל הפרויקט את הסעיפים החסרים על פי הנחות עבודה המבוססות על מיטב הידע וניסיוננו רב השנים בענף (לחץ כאן לכמה מילים על ניסיוננו).

  4. שיחת/פגישת אישור שלד כתב הכמויות - מטרת שיחה זו, היא לספק תאום ציפיות לגבי כלל מרכיבי המוצר הסופי. בשיחה זו נדון בפערים שעלו לנו ובהנחות שהנחנו ונאשר את שלד המוצר לפני יציאה לחישוב הכמויות.

  5. סימון וחישוב הכמויות - בשלב זה עובר מנהל הפרויקט למלאכת הסימון והחישוב בה הוא צריך לסמן ולחשב את כלל סעיפי כתב הכמויות. מנהל הפרויקט לומד את הפרויקט ביסודיות ומתחיל בסימון אשר מתבצע בתכנה יעודית אשר גם מסמנת וגם מחשבת בו זמנית כך שלא נופלים נתונים בין תכנת הסימון לאקסל (שמירה על בקרת איכות).

  6. אומדן עלויות - בהמשך ולאחר שסיים את שלב הסימון והחישוב מתעסק מנהל הפרויקט בבניית אומדן העלויות לכל סעיף בחישוב הכמויות.

  7. בניית מטריצות וסקיצות - במידה והלקוח דרש קבלת מטריצות או סקיצות, זה השלב בו מנהל הפרויקט מבצע את עריכת המטריצות ופורס את סעיפי חישוב הכמויות פר דירה, פר קומה וכו'. בנוסף הוא עורך מצגת סקיצות הממחישה את האזורים בתכנון עליהם סומנו וחושבו סעיפי כתב הכמויות.

  8. הוצאת פלט מוצר מוגמר ובדיקת QC - לאחר סיום שלב הסימון וחישוב הכמויות. מייצא מנהל הפרויקט פלט גולמי של כתב הכמויות לאקסל, מעצב את המוצר ומבצע בדיקת בקרת איכות מדוקדקת.

  9. שליחת המוצר לאישור הלקוח - הלקוח מקבל את המוצר המוגמר ועליו לתת את אישורו לטיב המוצר בהקדם האפשרי.