חברות יזמיות/ניהול פיקוח

בדיקת חשבונות

בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים שהוגשו ע"י חברות הביצוע לכל שלב ושלב בפרויקט.

עריכת מכרז

עריכת מכרז בצורה איכותית וטובה דורשת יכולת סדר וארגון מהטובות שיש. אנו במידבד נייצר חוברת מכרז מסודרת ומאורגנת היטב אשר חופפת לכתב הכמויות. נספק מוצר סופי מנצח.

בנית תקציב - מכרז

בניית תקציב המבוסס על תכניות למכרז/ביצוע . התקציב מבוסס על חישוב כמויות מפורט ומדויק. 

במידה ונרכש תקציב גרמושקה, יבוצעו עדכונים לתוספות שהתווספו בין שלב התכנון להיתר לשלב התכנון למכרז.

לחץ כאן לדוגמאות והסבר

בנית תקציב - גרמושקה

בניית תקציב המבוסס על תכניות להיתר (גרמושקה). התקציב מבוסס על חישוב כמויות מפורט ומדויק. מידע תכנוני חסר (בעיקר פרקי קונסטרוקציה) יושלם על פי הנחות המבוססות על מיטב ניסיוננו בתחומי הביצוע והיזמות.

היתרון המשמעותי בתקציב משלב הגרמושקה:

כניסה בשלב מוקדם ובניית תקציב איכותי ומפורט המהווה BASELINE.התקציב מהווה ליזם GUIDE לתאום התכנון מול היועצים השונים.הדו"ח הינו דינמי ומאפשר יכולת ביצוע שינויים ON SPOT וקבלת עדכון תקציב.קיצור זמני עבודה על התקציב בשלב המכרז.

לחץ כאן לדוגמאות והסבר