שירותי החברה

תקציב

בניית תקציב מבוסס מודל REVIT. התקציב מוצג ברזולוציה הנדרשת על פי השלב בו נמצא הפרויקט

בקרה תקציבית

בקרה תקציבית אחר הוצאות הפרויקט למניעת חריגות ועמידה בתכנון

כתב כמויות

כתב כמויות מדויק ומפורט הנבנה על פי דרישת הלקוח. כתב הכמויות מבוסס מודל REVIT.

עריכת מכרז

עריכת חוברת מכרז מפורטת