top of page

על החברה

 

לא אחת, אנו נתקלים ביזמים, חברות ביצוע וחברות פיקוח וניהול, הנוהגים לבנות תקציבי פרויקטים ולקבל החלטות הרות גורל בהתבסס על כללי אצבע ונתונים שטחיים בלבד וזאת מפאת העדר כלים ו/או חוסר הפניות לרדת לעובי הקורה בשלבי בדיקת הכלכליות והתכנון הראשוני של הפרויקט.

אנו למדים כי אומדן העלויות עליו מתבססות החברות, אינו מספק תמונה אמינה של ההוצאות הנלוות להקמת פרויקט, במיוחד כשמדובר בעלויות הבנייה והתכנון.

כתוצאה ישירה, חווים יזמים וקבלנים רבים קשיים בלתי נמנעים עקב תכנון מקדים לוקה בחסר הגורם לשחיקת הרווחיות, עקב גידול ניכר בעלויות ועיכובי לוחות זמנים ולעיתים אף מגיעים לידי הפסד.

 

חברת מידבד כלכלה הנדסית הנה חברת בוטיק אשר הוקמה על מנת לספק מענה לצורך הגובר בתכנון עלויות מקדים קפדני, מדויק ומחושב לעוסקים בענף הבנייה וזאת בכדי לאפשר קבלת החלטות שקולות ולגשת בבטחה לפרויקטים, מגובים במיטב הידע המקצועי והניסיון שלנו.  ההרכב האנושי בחברה מביא עמו ידע תכנוני וביצועי מניסיון רב שנים בפרויקטים מורכבים ובכך מסייע ליצירת מוצר איכותי ומדויק.

החזון

תכנון = ביצוע

חברת מידבד תלווה את העוסקים במלאכת הבניה, יזמים וקבלנים כאחד בנקודות מפתח לאורך עשייתם ותאפשר להם לקבל תמונה תקציבית עדכנית בעזרת מתן כלי עבודה תקציביים מעולים. כך יוכלו לנהל סיכונים ולקבל החלטות נכונות אשר יובילו לשמירה על התקציב המתוכנן.

ערכים מוספים ללקוח

  1. מהירות עבודה –הגשת עבודות בממוצע של בין 10-14 ימי עסקים. 

  2. גמישות - תפירת חליפה לכל לקוח.

  3. דיוק ובקרת איכות - עבודה עם כלים טכנולוגיים מתקדמים אשר מייצרים תוצאות מדויקות יותר וניתנות לבקרה.

  4. קידמה טכנולוגית - עבודה ב- REVIT ושליטה בעולם ה-BIM.

  5. ניסיון ביצועי - צוות אנשים בעלי ניסיון רב בתחום ההנדסה בביצוע וביזמות. ניסיון זה נוצק לכל עבודה אותה אנו מבצעים.

צוות הנהלה

תכירוו את האנשים
bottom of page